A2PIX

Maar waarom 14 ?

De verklaring voor onze naam moet je niet te ver zoeken:

het kanaal loopt door Brussel over een afstand van 14 km en doorkruist acht gemeenten. Het is zo verweven met zijn omgeving dat het symbool staat voor de verbinding, toenadering en solidariteit tussen de verschillende wijken van de hoofdstad.

Beginnen we eraan?

Welkom in de Brusselse haven, het kloppende hart van onze hoofdstad!

14 ontvangen

Editorial

In 2024 kom je vast en zeker in contact met de Haven en één van de talloze activiteiten die er plaatsvinden. We verwelkomen je er met de glimlach!

NL    Brussel is ontstaan aan het water: meer dan 1 000 jaar geleden langs de Zenne, om precies te zijn. Ook vandaag nog blijft de stad zich aan en rond het water – het kanaal ondertussen – ontwikkelen op een ambitieuze en duurzame manier.

‘Ons’ kanaal staat vandaag voor een 14 kilometer lange verbinding tussen de verschillende wijken en hun bewoners. Dat gaat gepaard met nieuwe woningen en voorzieningen, maar ook met de versterking van de circulaire economie, werkgelegenheid en milieubescherming. En natuurlijk is er ook aandacht voor ontspanning.

De kijk op het kanaal verandert van jaar tot jaar, zo blijkt. Dat is in de eerste plaats te danken aan de plaatselijke bewoners, maar ook aan de openbare en privéspelers die de verschillende ontwikkelingen rond het kanaal opstarten en uitvoeren. Tot slot heeft het leven op en rond de waterweg veel te danken aan de talrijke culturele, sportieve en maat- schappelijke initiatieven die op de oevers uit de grond schieten en tot bloei komen. Kortom, het kanaal is echt een fantastische bron van rijkdom die tegemoetkomt aan de behoeften van de Brusselaars en die, door het slim en in overleg in te zetten, helpt onze levenskwaliteit te verbeteren.

Ook dit jaar zal de Haven van Brussel een hele resem ambitieuze projecten uitrollen om het kanaal en zijn omgeving als vector van duurzame mobiliteit optimaal te benutten.

Veel leesplezier!