Innoveren om duurzamer te bouwen

Dankzij hun ligging langs het kanaal bieden de terreinen in de Haven van Brussel heel wat mogelijkheden. Een goed voorbeeld is BC materials, een start-up die werfgrond herwaardeert en verwerkt tot leempleister, leemsteen en stampleem. Tekst en uitleg door business developer Anton Maertens.

Wat doet BC materials precies, Anton?

Elk jaar worden grote volumes grond uitgegraven op talloze werven in Brussel. Het gros hiervan wordt gewoon als afval afgevoerd, terwijl de grond in feite over vele rijke kwaliteiten beschikt om te worden hergebruikt. Onze job: die grond herwaarderen tot een gezond bouwmateriaal met akoestische kwaliteiten dat ecologisch verantwoord is. Deze materialen hebben een bewezen positief en regulerend effect op de interne luchtkwaliteit. Daarnaast zorgen ze voor koelte in de zomer en geven ze warmte terug in de winter.

In tegenstelling tot klassieke bakstenen moeten leemstenen niet worden gebakken: ze moeten gewoon drogen. Dat drukt niet alleen de kosten, maar vermindert ook de CO²-uitstoot van het productieproces. Door op die manier te werk te gaan, dragen wij bij tot de circulaire economie en zorgen wij ervoor dat de bouwsector – die toch 40% van de wereldwijde koolstofemissies vertegenwoordigt – minder vervuilend wordt.

De grond komt hier per vrachtwagen toe. Hij wordt eerst gezeefd en vervolgens verwerkt tot verschillende producten om buitenmuren mee te bouwen, binnenmuren mee af te werken, vloeren te leggen en designmeubels te creëren.

Brusselse projecten?

  • De Victoria Reginatoren in Sint- Joost, waar de gangen zijn gerenoveerd met onze leempleisters.
  • U Square (de voormalige Rijkswachtkazerne in Elsene). Onze leempleisters verrijkt met hennep en kurk zorgen daar voor een beter akoestisch effect.

Wie zijn jullie klanten?

Vooral aannemers en bouwbedrijven, maar we praten ook veel met architecten. En dan hebben we ook particulieren die onze materialen willen gebruiken, omdat ze overtuigd zijn van de kwaliteiten en de ecologische meerwaarde.

Waarom hebben jullie je hier in de Haven gevestigd?

We zijn sinds 2019 concessiehouder van de Haven, iets waar we zeer blij om zijn, want het is niet simpel om in Brussel productieruimte te vinden: de concurrentie van vastgoed is groot. Omdat we aan het water liggen, geven wij uiteraard de voorkeur aan de waterweg voor ons transport. Daardoor verkleinen we niet alleen onze ecologische impact, maar stimuleren we ook de korte keten. We zijn klein begonnen, met 300 m², en konden dankzij de flexibele voorwaarden van de Haven geleidelijk groeien tot de 1300 m² die we nu bezetten.

Dit zijn de producten van BC materials:

  • De Brusseleir: een ecologische pleister ter vervanging van de klassieke gipspleister.
  • De Brickette: een gecomprimeerde leemsteen, zelfs goed voor dragende wanden.
  • De Kastar: ruwe aarde – dus niet gebakken – die niet alleen kan worden gebruikt om muren te bouwen, maar ook voor vloeren die bovendien veel makkelijker te repareren zijn dan een betonnen vloer.

Wat voor plannen koesteren jullie op korte en middellange termijn?

We nemen deel aan een industrieel samenwerkingsplatform waarbij we kennis kunnen uitwisselen en bepaalde hulpbronnen kunnen delen met andere partners. Er zijn nog zoveel stoffen die we vandaag nog niet gebruiken, maar die wel een tweede leven verdienen.

We hebben BC materials als coöperatieve opgestart en laten groeien door een crowdfunding. Vandaag bestaat ons (internationale) team uit negen mensen, met een R&D-afdeling die nauw samenwerkt met meerdere universiteiten. Een aantal van ons staat in voor de opleiding van architecten, aannemers en vakmensen die met ons materiaal willen leren werken. Dat zijn er steeds meer: we zijn een rendabel bedrijf met een positieve impact op het milieu, en dat spreekt hen duidelijk aan.

bcmaterials.org