Heyvaertwijk

De wijken rond de Haven van Brussel herbergen een diverse fauna van boeiende levens en bestemmingen. Eerste etappe: de Heyvaertwijk, waar het industriële kader uit het verleden almaar meer alternatieve culturele en circulaire initiatieven ziet ontstaan.

Where ?

De Heyvaertwijk ligt in het
zuidoosten van de gemeente Sint-
Jans-Molenbeek, op de kruising
met Anderlecht.

What ?

Deze wijk die in de vorige eeuw die
van de beenhouwers was, groeide uit
tot de spil van de handel in tweedehandsauto's,
met name voor de uitvoer
naar West-Afrika. Sinds kort is
het Gewest begonnen aan een uitgebreid
plan voor de herstructurering
en opwaardering van de wijk.

Why ?

In de Heyvaertwijk zijn de laatste
jaren tal van culturele en artistieke
initiatieven ontstaan die de buurt een
nieuwe creatieve energie geven; de
wijk speelt ook een sleutelrol in de
circulaire economie.

De Heyvaertwijk, waar het industriële kader uit het verleden almaar meer alternatieve culturele en circulaire initiatieven ziet ontstaan.

Recyclart

Recyclart werd 25 jaar geleden opgericht, maar het project slaagde er wonderwel in de rebelse geest uit zijn begindagen te behouden. In de eerste plaats is Recyclart een kunstencentrum dat kan bogen op een welgevulde agenda van voorstellingen en concerten. Tegelijkertijd organiseert het centrum ook tentoonstellingen, lezingen en feestjes. De site herbergt ook de Recyclart Bar, een sociaal-professioneel integratieproject in de vorm van een 100% vegan bar/ restaurant waar je elke dag terechtkunt voor een lekkere lunch. De derde pijler van de activiteiten is Recyclart Fabrik, waar een twaalftal doelgroepmedewerkers zich onder andere bekwaamt in de knepen van hout- en metaalbewerking.

Manchesterstraat 13-15, 1080 Molenbeek

recyclart.be

Guido Vanderhulst voetgangersbrug

Tussen de Nijverheidskaai en de Mariemontkaai aan de overkant bevindt zich ter hoogte van de Gosseliesstraat een loopbrug die het kanaal sinds 1944 overspant. De oorspronkelijke constructie werd in 2018 afgebroken en vervangen door een modulair exemplaar. Dat wordt bediend vanaf de sluis van Molenbeek stroomafwaarts en gaat omhoog als er boten door moeten. De brug dankt haar huidige naam aan Guido Vanderhulst, de oprichter van de vzw's Bruxelles Fabriques, La Fonderie en La Rue.

La raffinerie

In dezelfde “Manchesterstraat” ligt La Raffinerie, een andere getuige van het industriële verleden dat de wijk kenmerkt. De voormalige suikerfabriek Gräffe die dateert uit de helft van de 19de eeuw, heeft haar bakstenen muren en gietijzeren geraamte behouden. Tegenwoordig is het de Brusselse thuisbasis van Charleroi Danse.

rue de Manchesterstraat 21, 1080 Molenbeek

charleroi-danse.be

Sluis van Molenbeek

De grote sluis van Molenbeek zoals die nu bestaat, ter hoogte van de Ninoofsepoort, werkt van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 20.00 uur. Er komen tussen de 20 en 30 boten per dag voorbij. Heb je de sluisdeuren stroomopwaarts gezien? Ze dienen om het waterniveau te regelen en, in geval van overstroming, de overloop van water af te voeren via een aquaduct langs het sas. Daarom is er altijd – dag en nacht – een sluiswachter aanwezig.

Libelco-hal en -blok

De hal, die in het najaar van 2022 ingehuldigd werd, moet dienstdoen als een nieuwe openbare ruimte rond het overdekte plein. Het blok omvat pakhuizen die gerestaureerd werden om er de circusschool Circus zonder handen en de vereniging Cyclo te huisvesten. Je vindt er ook het re- en upcycling atelier Boomerang en de schrijnwerkerij van Groot Eiland die meubels vervaardigt van gerecycleerde materialen. Later zullen in de omgeving van de hal ook een crèche en intergenerationele woningen komen.

Nijverheidskaai 79, 1080 Molenbeek

« De Libelcohal draagt bij tot de opwaardering van de wijk, onder andere omdat ze het smeden van banden bevordert en een verbinding met de omliggende straten mogelijk maakt. »
Ognev Vlaminck, Street artist

Park Ninoofsepoort

Tussen Brussel en Molenbeek, aan de oevers van het kanaal, strekte de zone rond de Ninoofsepoort zich lange tijd uit in een verwaarloosd industriegebied. Vandaag is het een uitgestrekte groene ruimte, bedoeld om wijken en mensen met elkaar te verbinden, sociale banden te creëren en de biodiversiteit van het gebied te verbeteren. Opdracht volbracht, want zodra de zon schijnt, is het er gezellig druk.

Heyvaert buurthuis

Het Heyvaert Buurthuis biedt opvang en (educatieve) activiteiten voor de kinderen en jongeren uit de buurt die er ook terechtkunnen voor schoolse ondersteuning. Het organiseert ook ludiekere en maatschappelijke activiteiten. “Dit is een zeer gemengde buurt, met bewoners van alle leeftijden en horizonten. We proberen de banden aan te halen, het gemeenschapsgevoel te versterken, maar de mensen uit de buurt ook de kans te geven zich uit te drukken en gehoord te worden”, vertelt Soufiyan Laouti die als maatschappelijk werker verantwoordelijk is voor de plek. “Naast gezinsopvang en activiteiten voor de kinderen voorzien we ook bijeenkomsten en vergaderingen voor jongeren en volwassenen.” Soufiyan, die opgroeide in Molenbeek, zou voor geen geld ergens anders willen wonen, vanwege de rijkdom van de interculturaliteit die de gemeente vertegenwoordigt.

Nijverheidskaai 32, 1080 Molenbeek