Maar waarom 14 ?

De verklaring voor onze naam moet je niet te ver zoeken:

het kanaal loopt door Brussel over een afstand van 14 km en doorkruist acht gemeenten. Het is zo verweven met zijn omgeving dat het symbool staat voor de verbinding, toenadering en solidariteit tussen de verschillende wijken van de hoofdstad.

Beginnen we eraan?

Welkom in de Brusselse haven, het kloppende hart van onze hoofdstad!

14 ontvangen

Editorial

De manier waarop we naar het kanaal kijken verandert. Dat is te danken aan iedereen die langs de 14 km van onze waterweg woont, werkt, speelt, sport, vaart of wandelt. Geleidelijk aan verandert het imago van het kanaalgebied. Nogal wat kenmerken die lang als een nadeel werden gezien, vormen nu de basis van een sterk ontwikkelingspotentieel: voor nieuwe jobs en economische activiteiten, maar ook voor nieuwe bewoners. Veel mensen zijn langs het kanaal komen wonen en werken ... gewoon omdat het the place to be is in Brussel!

Net als veel andere steden is Brussel geboren aan het water. Het is ongetwijfeld op deze plek dat de geschiedenis van de stad aan een nieuwe bladzijde kan beginnen. Brussel is zich al lang bewust van de rijkdom die het kanaal kan vertegenwoordigen om te beantwoorden aan de behoeften van burgers en bedrijven. Hetzelfde geldt voor zijn functie als hefboom in de ontwikkeling van de metropool. Van Anderlecht in het zuiden tot Buda in het noorden heeft het kanaal over zijn hele 14 km zoveel troeven in huis. Een bron van trots. Voor jou en voor ons.

Leven aan het water heeft een kalmerende en positieve invloed. Dat is de energie die dit tweede nummer van 14 onder de aandacht wil brengen. Duik fier in al deze prestaties!