Colophon

Dit magazine wordt uitgegeven door de Haven van Brussel en verschijnt drie keer per jaar. Hierin maak je kennis met de Haven en de wijken rond het 14 kilometer lange kanaal die de Haven van Brussel beheert. In 14 vertellen we je over de wijken langs de waterweg, over de economische, burgerlijke en creatieve energie die bruist onder de Brusselaars die er wonen of werken. Je zal er ook een brede waaier aan stedelijke, artistieke, circulaire en innovatieve initiatieven ontdekken.

Pictures

A2PIX

Lay-out

SIGN Brussels

Copywriting

Personal Copy

Website development

bien à vous agence web

Verantwoordelijke uitgever

Gert Van der Eeken

Redersplein 6

1000 Brussel